Leverantörsdialog vid upphandling

Marknadsundersökning och leverantörsdialog inför en upphandling är ett värdefullt sätt för PRV att samla information om vilka produkter eller tjänster som marknaden kan erbjuda, få kännedom om potentiella lösningar och vilka leverantörer som är verksamma inom en viss bransch.

PRV genomför marknadsundersökningar på flera olika sätt:

  • Leverantörer bjuds in till PRV för individuella produktpresentationer inom ramen för ett dialogmöte.

  • Hearing eller rundabordssamtal där flera leverantörer deltar vid ett och samma tillfälle för att ta tillvara branschens synpunkter och erfarenheter inför upphandlingen.

  • PRV skickar ut en RFI (Request for Information) som består av frågor som besvaras skriftligt av leverantörerna inför ett visst datum.

  • PRV deltar på seminarier, utställningar och mässor för att öka kännedomen om en viss marknad eller produkt.

  • Kontakt med branschorganisationer.

  • Kontakt med andra myndigheter för att ta del av deras erfarenheter eller anbudsunderlag inom det aktuella produktområdet.

Det är viktigt att du som leverantör är införstådd med att PRV inte har någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter dialogmöte eller RFI.