Fakta om piratkopiering

Piratkopiering slår hårt mot Sverige. Konsumenter luras att köpa kopior, i tron att det är original, motsvarande ett värde av 4,5 miljarder per år. Handeln med piratkopierade produkter är omfattande och får stora konsekvenser för enskilda företag och konsumenter.

Svenska företag går miste om intäkter från de investeringar de gjort och Sverige går miste om skatteintäkter på grund av piratkopiering. Tusentals svenska arbetstillfällen går förlorade. Dessutom bidrar piratkopiering till dåliga arbetsförhållanden och produkter som innebär risker för hälsa och säkerhet. Konsumenter blir helt enkelt lurade.

Sverige särskilt utsatt

Svenska produkter är särskilt utsatta för piratkopiering, både med tanke på värdet av den illegala handeln och om man tittar på hur stor andel den illegala handeln står för inom vissa produktkategorier som bilreservdelar, maskineri (kullager), kläder, leksaker och klockor. De flesta av dessa piratkopior kommer från Kina, Hongkong, Singapore och Turkiet.

Diagram som visar de största produktkategorierna som är föremål för intrång i svenska immateriella rättigheter inom global handel 2016

Diagrammet visar de produktkategorier som är föremål för piratkopiering inom global handel 2016.

Ladda ner en pdf med diagram som visar de största produktkategorierna som är föremål för piratkopiering inom global handel 2016 (pdf 273 kB)

Piratkopiering i snabba siffror

Beräkningarna utgår från 2016, vilket är det senaste året som statistik tillgängliggjorts från världens alla tullmyndigheter.

  • Totalt omsätter piratkopiering av svenska produkter mer än 28 miljarder årligen (detta motsvarar två procent av den totala försäljningen av svensktillverkade varor).
  • Sverige går miste om mer än 7 miljarder kronor per år i förlorade skatteintäkter (moms, bolagsskatt, inkomstskatt och sociala avgifter).
  • 2016 försvann minst 7100 arbetstillfällen i Sverige på grund av piratkopiering.
  • Den årliga omsättningen för piratkopierade "svenska" produkter är 29 miljarder kronor.
  • Varje år förlorar svenska företag 17,1 miljarder kronor på piratkopiering.
  • Importen till Sverige av piratkopierade varor uppgår till 18,3 miljarder kronor.
  • Cirka 50 procent av alla de piratkopierade varor som importerades till Sverige 2016 köptes av konsumenter som trodde de köpte äkta produkter.
  • Piratkopierade varor som köps av konsumenter i god tro uppskattas till 4,5 miljarder per år.
  • Av alla bilreservdelar som säljs i Sverige beräknas 20 procent vara förfalskningar.
  • Av all den parfym och kosmetika som säljs i Sverige beräknas 55 procent bestå av förfalskningar.

Konsekvenserna för Sverige undersökta för första gången

Siffrorna kommer från en rapport som OECD har gjort och baseras på en studie av piratkopieringens konsekvenser för Sverige. Studien har gjorts på uppdrag av PRV och rapporten blev klar våren 2019. Detta är första gången som konsekvenserna för just Sverige har undersökts.

Rapporten uppskattar både effekterna av import av piratkopierade produkter till Sverige och effekterna av den globala handeln med piratkopierade produkter där innehavaren av de immateriella rättigheterna är ett i grunden svenskt företag.

Den fullständiga rapporten: Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 3 MB)

Kortare sammanfattning Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 4 MB)

Foto: Casper Hedberg