Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)

Om du vill söka patent i flera länder kan du begära en nyhetsgranskning av internationellt slag, en så kallad ITS, som komplement till din svenska ansökan.

En ITS, International Type Search, är en granskning i enlighet med Patent Cooperation Treaty, PCT och utförs av en behörig PCT-myndighet, t ex PRV.

Begäran om ITS gör du samtidigt med, eller senast tre månader efter, att du har lämnat in din nationella patentansökan till PRV eller till annan nordisk patentmyndighet. Resultatet av granskningen skickas till dig i en rapport.

Avgifter

ITS-avgift och ansökningsavgift för din nationella ansökan betalar du till den myndighet där du har lämnat in din patentansökan och ITS-begäran.

Rabatter

Lämnar du senare in en PCT-ansökan till PRV och åberopar resultatet av en tidigare utförd ITS-granskning kan du få en del av granskningsavgiften återbetald. Hur mycket som kan återbetalas beror bland annat på hur mycket din PCT-ansökan skiljer sig från din nationella patentansökan.

Till det tekniska föreläggandet bifogar PRV ett dokument som kallas svensk sökrapport. I sökrapporten redovisar vi, utöver de dokument som redan uppmärksammats i det tekniska föreläggandet, ytterligare dokument som vi har hittat i samband med granskningen. Sökrapporten motsvarar det innehåll som erhålls vid en ITS-granskning, men den ger inte möjlighet till samma rabatter när du lämnar in en PCT-ansökan.