Krav på patentansökan

Det finns krav som din patentansökan måste uppfylla när den lämnas in.