Sammandrag

I sammandraget sammanfattar du ansökans tekniska innehåll, så att den som är intresserad snabbt kan se vad uppfinningen handlar om.

Sammandraget är obligatoriskt. Det ska innehålla:

  • Problemet som ska lösas
  • Grundprinciperna för hur uppfinningen löser problemet
  • Uppfinningens huvudsakliga användning

Sammandraget ska vara skrivet på en separat sida och det får inte innehålla mer än 150 ord. Använd hänvisningsbeteckningar när du tar ritningen till hjälp för att belysa de egenskaper som är utmärkande för uppfinningen.

Sammandrag räknas inte till grundhandlingarna

Tänk på att sammandraget informerar om innehållet i din patentansökan. Det räknas inte till grundhandlingarna. Om du senare vill göra ändringar i din ansökan, till exempel i patentkraven, måste de ha stöd i grundhandlingarna. Därför måste all viktig information om uppfinningen också finnas med i beskrivning, patentkrav eller ritning, inte bara i sammandraget.

När din ansökan blir offentlig publiceras sammandraget och en ritning i Svensk Patenttidning och Svensk Patentdatabas.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patenttidning 

Uppdaterad 2022-12-21