Patentkrav

Det är patentkravens exakta formulering som anger uppfinningen och bestämmer omfånget av det patentskydd du söker. Det är viktigt att du är noggrann när du utformar kraven.

Så här utformar du patentkraven

Kategorier

Ett patentkrav måste gälla för en eller flera av följande kategorier:

  • Alster
  • Anordning
  • Förfarande
  • Användning

Din ansökan får bara innehålla en uppfinning, men du kan ange flera kategorier av patentkrav för att skydda den, förutsatt att kraven bygger på samma uppfinningstanke.

Om du till exempel har uppfunnit en mjölkförpackning och ett sätt att tillverka den, så kan du få skydd för båda saker i en och samma ansökan. Men sättet att tillverka mjölkförpackningen måste anges i ett separat, självständigt patentkrav.

Ingress och kännetecknande del

Kraven ska bestå av två delar, en inledande del och en kännetecknande del.

Inledande del: här beskriver du det som din uppfinning har gemensamt med känd teknik,även kallat teknikens ståndpunkt , som den bygger på.

Kännetecknande del: här beskriver du det som är nytt och säreget med din uppfinning. Du ska formulera patentkraven klart och tydligt utan att hänvisa till en beskrivning eller ritning. För att underlätta för läsaren ska du ändå förse kraven med sifferhänvisningar till eventuella ritningar.

Självständiga och osjälvständiga krav

Patentkraven kan delas in i självständiga patentkrav och osjälvständiga patentkrav.

Självständigt patentkrav 

Det mest övergripande kravet inom varje kategori kallas för ett självständigt patentkrav. Ofta är det bara de generella principerna för att uppfinningen ska fungera på avsett vis som tas upp i ett självständigt krav. – Ju fler specifika detaljer som ingår i ett självständigt krav desto snävare blir patentkravet. Mer detaljerade utföringsformer av uppfinningen beskrivs med hjälp av osjälvständiga krav.

Osjälvständigt patentkrav

Ett osjälvständigt krav bygger vidare på det självständiga kravet, men utökar inte skyddsomfånget för den patentsökta uppfinningen (det är de självständiga kraven som utgör skyddsomfånget). Om patentkrav 1 är det självständiga kravet kan ett osjälvständigt krav formuleras som “Anordning enligt patentkrav 1 … “ eller “Anordning enligt något av tidigare krav … “. Därefter följer mer specifika funktioner eller detaljer som kan plockas upp i huvudkravet, om PRV anser att huvudkravet är för brett eller liknande.

Hur många osjälvständiga krav som behövs för att skydda uppfinningen varierar från patentansökan till patentansökan. Men det är sällan nödvändigt med fler patentkrav än de tio som ingår i grundavgiften.