Ritning

En ritning gör det enklare för den som granskar din ansökan att förstå beskrivningen av din uppfinning.

En ritning ska vara gjord med svarta linjer på ett separat vitt A4-papper. Den får innehålla siffer- eller bokstavshänvisningar till beskrivningens speciella del. Ritningen får inte innehålla förklarande text, med undantag av korta uppgifter som till exempel “gas”.

Här följer några tips på hur du kan rita figurer som illustrerar uppfinningen så bra som möjligt:

  • Rita ur olika vinklar
  • Rita i tvärsnitt
  • Rita en sprängskiss
  • Visa viktiga detaljer
  • Diagram eller kurvor ger värdefull information.