Språk

Du behöver ta reda på vilka regler som gäller för språk i din patentansökan.

Svensk patentansökan

Språk i inlämnade handlingar

Följande handlingar i din patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

SPRÅK INLÄMNADE HANDLINGAR
 Moment Godkända språk
Beskrivning av uppfinningen Svenska eller engelska
Patentkrav Svenska eller engelska
Sammandrag Svenska eller engelska
Övriga texter Svenska, engelska, danska, norska, tyska eller franska

Språk som patent ska meddelas på

Du väljer om ditt eventuella patent ska meddelas på svenska eller engelska, och använder det språket i ansökans beskrivning, patentkrav och sammandrag.

Om du har valt engelska, och PRV står i begrepp att bevilja patentet, måste du även lämna in en svensk översättning av patentkraven. Det är de engelska kraven som definierar patentets skyddsomfång, översättningen ska finnas med som information.

Språk i PRV:s förelägganden och beslut

Du som väljer att patentet ska meddelas på engelska får även välja om du vill ha våra förelägganden och beslut på engelska eller svenska. Om patentet ska meddelas på svenska skriver vi dock alltid till dig på svenska.

Själva patentskyddet är inte beroende av vilket språk patentet meddelas på. Välj det språk som passar dig bäst.

Internationell ansökan (PCT-ansökan)

Ny ansökan

Du kan lämna in din internationella ansökan till PRV på svenska, norska, danska, finska eller engelska. Väljer du ett annat språk än engelska måste du skicka in en engelsk version senast 14 månader från prioritetsdagen, eller ingivningsdagen om du inte begär prioritet. Själva ansökningshandlingen (Request) fyller du i på engelska.

Du kan även skicka in din ansökan till WIPO, som tar emot ansökningar på alla språk.

Fullföljd ansökan

I Sverige går det bra att fullfölja sin ansökan på antingen engelska eller svenska. Det betyder att du ofta kan spara in på översättningskostnader. Om du vill fullfölja din ansökan på engelska måste du lämna in en svensk översättning av patentkraven innan du kan få patentmeddelandet.

Validering av europeiskt patent i Sverige

För att ett europeiskt patent ska kunna valideras i Sverige måste du skicka en svensk översättning av patentkraven till oss. Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska du dessutom bifoga en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.