Tekniskt föreläggande

Ett tekniskt föreläggande är ett brev som vi skickar till dig när vi har hittat hinder mot att bevilja din patentansökan.

Hinder

I föreläggandet listar patentingenjören de hinder som hen hittat under sin nyhetsgranskning. Hindren kan vara tekniska lösningar som påminner om din uppfinning. I föreläggandet hittar du även en lista på de dokument som patentingenjören anser är hindrande för din patentansökan. Dessa dokument kan du ladda ner från vår e-tjänst "Anförda dokument" eller beställa i pappersform.

Övriga brister

Det tekniska föreläggandet kan även ta upp brister i hur ansökan är utformad, till exempel om något är otydligt, eller om ansökan innehåller mer än en uppfinning.

Det tekniska föreläggandet är antingen på svenska eller engelska beroende på vilket språk du har valt.

Inte slutgiltigt beslut

Ett föreläggande är inte ett slutgiltigt beslut. Du kan besvara det om du inte håller med om patentingenjörens slutsatser. Ditt svar bör vara skriftligt, och i ditt svar ska du argumentera för varför din ansökan borde beviljas.

Svensk sökrapport

Som en extra service bifogar vi tillsammans med det tekniska föreläggandet en handling som vi kallar svensk sökrapport. I denna rapport redovisas ytterligare dokument som PRV hittat i samband med granskningen. Redovisningen kan ge dig en mer fullständig bild av hur utvecklingen ser ut inom det aktuella teknikområdet.

Läs mer

Svar på tekniskt föreläggande

Avskrivning

Anstånd

Avslag