Avskrivning

Här får du information om vad som händer när du inte svarar på ett föreläggande som gäller din patentansökan.

Finns det något hinder för att bevilja din patentansökan skickar vi antingen ett så kallat formellt föreläggande eller ett tekniskt föreläggande beroende på om hindret är av formell eller materiell karaktär.

Om du inte svarar på ett föreläggande inom svarsfristen avbryter vi handläggningen av din ansökan, det kallas för avskrivning. Tänk på att du måste svara på samtliga brister som nämns i föreläggandet, annars kan din ansökan komma att avslås.

Inför att din ansökan ska beviljas avskrivs ärendet om du inte betalar en s k meddelandeavgift.

Avskrivning är ett så kallat slutligt beslut. Om du vill att vi ska fortsätta att handlägga din ansökan måste du betala en avgift inom fyra månader från den dagen du fick föreläggandet och vidta den åtgärd som föreläggandet kräver. Om du inte betalar in avgiften inom den tiden avbryter vi handläggningen slutgiltigt. Det betyder att vi inte handlägger den på nytt.

Har du fått ett tekniskt föreläggande och anser att chansen för att du ska få patent på din uppfinning är liten behöver du inte göra något mer. Då avskriver vi ärendet. Vill du däremot vara säker på att din ansökan avslutas innan den blir offentlig ska du alltid återkalla din ansökan via brev eller e-post.

Ej betald årsavgift

Missar du att betala den föreskrivna årsavgiften kan vi avskriva din ansökan eller ditt patent. Vill du undvika att detta sker ska du betala in årsavgiften plus 20 procent av avgiften inom sex månader från det att årsavgiften förfallit. Betalningen kan endast göras med bankgiro. Betalar du inte det skriver vi av ärendet. Därefter finns det ingen möjlighet till att vi tar upp det igen. Det betyder för en ansökan att handläggningen avslutas och för beviljat patent att ensamrätten inte gäller längre.