Inlämning med e-tjänst

Du kan lämna in din patentansökan digitalt via våra våra e-tjänster.

Webbinlämning av patentdokument

I e-tjänsten Webbinlämning av patentdokument kan du göra en enkel och snabb inlämning av svenska patentansökningar. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten. Du kan också anmäla dig för att få elektronisk kommunikation under granskningsprocessen för nationella patentärenden genom att bifoga blanketten: Bilaga behörig användare (128 kB)

Webbinlämning av patentdokument

Online Filing (eOLF)

I e-tjänsten Online Filing kan du lämna in PCT-ansökningar såväl som svenska och europeiska ansökningar, inklusive valideringar av europeiska patent. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat.

Med Online Filing kan du:

  • Fylla i ansökningsblanketter direkt på din dator (med automatisk formaliakontroll).
  • Bifoga dina bilagor (beskrivning, patentkrav etc.) i PDF- eller XML-format.
  • Anmäla behörig användare till elektronisk kommunikation för nationella patentärenden. Bifoga blanketten: Bilaga behörig användare (128 kB) som Övrigt dokument i din ansökan i Online Filing, eOLF.
    Mer information finns under Frågor och svar om patent
  • Underteckna och skicka in din ansökan digitalt.
  • Lämna in ansökningar hos flera myndigheter (PRV, EPO, WIPO/IB med flera)

Programvaran och information om hur Online filing fungerar kan du läsa om på nedanstående länk.

EPO:s tjänst Online Filing, eOLF

Inlämningskvitto

När din ansökan kommer in till oss registrerar vi den och skickar dig ett inlämningskvitto. Av kvittot framgår vilket ansökningsnummer din ansökan har fått.

Vissa uppgifter blir offentliga

Från den dag du lämnar in din ansökan är vissa uppgifter offentliga, till exempel ansökningsnummer och sökandens namn och adress.

Ansökningsavgift

När du lämnar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Den består av en obligatorisk avgift och en tilläggsavgift för varje patentkrav utöver de tio första.

Prislista för patent