Inlämning med e-tjänst

Du kan lämna in din patentansökan digitalt via våra våra e-tjänster.

Webbinlämning av patentdokument

I e-tjänsten Webbinlämning av patentdokument kan du göra en enkel och snabb inlämning av svenska patentansökningar. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med e-legitimation. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten.

Du kan också anmäla dig för att få elektronisk kommunikation under granskningsprocessen för patentärenden genom att bifoga blanketten:
Bilaga behörig användare (125 kB)

Eller ansöka om ett Grupp-ID där du anger vilka användare som ingår. I samband med en patentansökan kan du registrera ditt Grupp-ID i stället för att registrera en eller flera behöriga användare.
Gruppinloggning anmälningsblankett (151 kB)
Gruppinloggning ändringsblankett (159kB)

Online Filing (eOLF)

I e-tjänsten Online Filing kan du lämna in PCT-ansökningar såväl som svenska och europeiska ansökningar, inklusive valideringar av europeiska patent. Det gör du genom att installera en speciell programvara som används tillsammans med antingen ett smartcard eller ett mjukt certifikat.

Med Online Filing kan du:

 • Fylla i ansökningsblanketter direkt på din dator (med automatisk formaliakontroll).
 • Bifoga dina bilagor (beskrivning, patentkrav etc.) i PDF- eller XML-format.
 • Anmäla behörig användare till elektronisk kommunikation för patentärenden (nationella och PCT). Bifoga blanketten: Bilaga behörig användare (125 kB)  som Övrigt dokument i din ansökan i Online Filing, eOLF.
  Mer information finns under Frågor och svar om patent
 • Registrera en grupp av behöriga användare genom att först ansöka om ett Grupp-ID där du anger vilka användare som ingår. I samband med en patentansökan kan du registrera ditt Grupp-ID i stället för att registrera en eller flera behöriga användare.
  Gruppinloggning anmälningsblankett (151 kB)
  Gruppinloggning ändringsblankett (159 kB)
 • Underteckna och skicka in din ansökan digitalt.
 • Lämna in ansökningar hos flera myndigheter (PRV, EPO, WIPO/IB med flera)

Programvaran och information om hur Online filing fungerar kan du läsa om på nedanstående länk.

Inlämningskvitto

När din ansökan kommer in till oss registrerar vi den och skickar dig ett inlämningskvitto. Av kvittot framgår vilket ansökningsnummer din ansökan har fått.

Vissa uppgifter blir offentliga

Från den dag du lämnar in din ansökan är vissa uppgifter offentliga, till exempel ansökningsnummer och sökandens namn och adress.

Ansökningsavgift

När du lämnar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Den består av en obligatorisk avgift och en tilläggsavgift för varje patentkrav utöver de tio första.

Prislista för patent