Protein- och nukleinsyrasekvenser

Om din uppfinning handlar om aminosyrasekvenser eller nukleotidsekvenser ska du avsluta beskrivningen med en sekvenslista över dem.

Andra ska kunna förstå sekvenslistan utan kunskaper i något främmande språk.

Därför ska den vara utformad enligt WIPO Standard 26, som använder standardiserade nummerkoder och termer. Om du vill kunna använda samma sekvenslista hos alla patentmyndigheter ska du använda det vetenskapliga (latinska) namnet på en organism.

WIPO Standard 26, (pdf 189 kB)