Patent

Patent är en ensamrätt för en ny teknisk lösning. Poängen med patent är att driva utvecklingen framåt, eftersom hela samhället vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar.

Poängen med patent

Om du har ett patent får ingen annan tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan att du har godkänt det. Tanken är att du ska ha möjlighet att tjäna pengar på din idé. Om du inte söker patent kan någon kopiera dig. Eftersom din konkurrent då varken behöver betala för forskning eller utveckling – det har ju du redan gjort – och även kan välja att tillverka i en sämre kvalitet, kan de sälja billigare än vad du gör.

Trist, där försvann visst dina möjliga kunder och kanske därmed även din möjlighet att fortsätta uppfinna.

Så fungerar det

De flesta framgångsrika uppfinningarna börjar med att någon identifierar ett problem och får en idé om hur problemet går att lösa. Men för att du ska få patent på lösningen finns tre krav:

  • Uppfinningen måste vara ny. Den får inte ha visats tidigare någonstans i världen, inte ens av dig själv. Så tänk på vilka du pratar med, eller håll den helt enkelt hemlig till dess du har ansökt om patent.
  • Den måste ha uppfinningshöjd. Den måste tydligt skilja sig från andra kända lösningar.
  • Den måste vara industriellt tillämpbar. Den ska gå att tillverka om och om igen med samma resultat, så att det inte bara råkade hända en gång och sen inte går att upprepa.

Ett patent ger ensamrätt på en uppfinning i högst 20 år. Eftersom ett patent blir en slags garanti för att din idé är bra kan det vara lättare att få andra att investera i affärsverksamheten. Om du inte vill behålla ditt patent för dig själv kan du licensiera ut eller sälja det.

Fråga 1 av 3

Vad kan du söka patent på?

Grattis, du har rätt!

Fel tyvärr, prova igen.

Fråga 2 av 3

Vad avgör om du får ett patent?

Helt rätt!

Inte rätt, pröva igen.

Fråga 3 av 3

Vad innebär uppfinningshöjd?

Du har rätt, toppenbra!!

Nej, gör ett nytt försök.

EUIPO logga