Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett skydd som uppstår automatiskt när musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapas.

Poängen med upphovsrätt

Musiker, filmarbetare och författare är exempel på människor som lever på konstnärligt skapande. Med hjälp av upphovsrätten får de ensamrätt att bestämma över hur och när deras verk ska användas. Poängen med det är att upphovspersonerna själva kan tjäna pengar på det de har skapat, och inte någon annan. På så sätt har människor möjlighet att fortsätta jobba med konst och kultur, och andra får större möjlighet att njuta av ett varierat kulturliv.

Så fungerar det

När någon skapar något litterärt eller konstnärligt som anses ha en viss ”verkshöjd”, alltså att det är tillräckligt originellt och speciellt för att skilja sig från redan existerande verk, får skaparen upphovsrätt till sitt verk. Om du till exempel har skrivit text, musik eller fotograferat något så behöver andra få ditt tillstånd för om, när, var och hur de får använda det du skapat. Detsamma gäller förstås även dig själv, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, så ja – du måste ha tillåtelse att dela de bilder du sprider på dina sociala medier.    

För att till exempel en låt ska anses vara ett verk krävs det att den är tillräckligt originell. Det ska vara osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle skapa en liknande låt, text eller annat verk. Upphovsrätten gäller till exempel:

  • texter
  • tidningsartiklar
  • musik
  • filmer
  • målningar
  • fotografier
  • datorprogram
  • skulpturer
  • teater
  • byggnadskonst

Ibland dyker symbolen © upp i texter för att visa att någon anser sig ha upphovsrätt, symbolen står för ordet copyright och är den engelska benämningen på upphovsrätt.

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Det är bara människor som kan få upphovsrätt, om en schimpans eller ett datorprogram har skapat en målning gäller inte upphovsrätten.

Fråga 1 av 3

Hur får man en upphovsrätt?

Helt rätt, bravo!

Nej, försök igen.

Fråga 2 av 3

Vad är poängen med upphovsrätt?

Rätt!

Nej, gör ett nytt försök.

Fråga 3 av 3

När är det tillåtet att använda ett foto man hittat på nätet på sitt Instagram?

Rätt! Vad bra det går!

Nej, prova igen.