Sverige världens näst mest innovativa land

Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder rankas i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. Det är sextonde året i rad som Sverige rankas som topp tre i världen.

Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, mäter indexet indikatorer för bland annat export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande. Rankingen har publicerats årligen sedan 2007. Sverige har sedan 2008 rankats som topp tre i världen varje år.

Det är mycket glädjande att Sverige idag rankas som världens näst mest innovativa land. Vi är redan världsledande men behöver växla upp för att behålla positionen. Att vi har en stark innovationskraft i Sverige är helt avgörande för vår konkurrenskraft på den globala marknaden och skapandet av nya jobb. Dessutom ger det oss goda möjligheter att fortsätta vara drivande inom den gröna omställningen, där innovation i form av ny teknik och nya tjänster kommer att vara avgörande, säger Ebba Busch, energi- och näringsminister i en kommentar.

Det är fantastiskt att Sverige fortsätter att placera sig i världstoppen. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa. PRV har under många år arbetat med att öka kunskapen om de immateriella tillgångarnas värde bland både företag, forskare, universitet och högskolor. Vår placering stärker varumärket Sverige, vilket gynnar handel och öppnar för att fler företag vill etablera sig här, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket.

Resultaten i Global Innovation Index presenteras närmare vid en konferens 27 september, kl. 13.30-15.30. 

Ta del av sändningen

Världens 10 mest innovativa länder 2023:

1        Schweiz

2        Sverige 

3        USA

4        Storbritannien

5        Singapore

6        Finland

7        Nederländerna

8        Tyskland

9        Danmark

10      Sydkorea