Nya valutajusteringar i PCT-avgifter 1 januari 2024

Förändrade PCT-avgifter fr o m 1 januari 2024 p g a valutajusteringar.

Internationell ansökningsavgift: 15 990 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via PDF: 2 410 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via XML: 3 610 kr

Handläggningsavgift fas II: 2 410 kr           

Nyhetsgranskningsavgift liksom tilläggsavgift för granskning av oberoende uppfinning liksom avgift för kompletterande internationell nyhetsgranskning: 20 560 kr