Motorbåt i vattnet

Charlotta Vink, ordförande SEPAF

Vi som jobbat i många år inom immaterialrättsområdet känner väl till behovet att göra området mer känt utanför vår egen krets och att öka kunskapen om immaterialrättens betydelse för utvecklingen av välstånd och av ny teknik. För den pågående gröna omställningen är skyddsformer som patent och varumärken helt avgörande för att säkerställa skydda investeringar i innovation. Vi är samtidigt många som kommit in i branschen via någon form av slump, men väl här upptäckt hur intressant och utvecklande det är också för den egna personliga delen. Som ordförande i SEPAF arbetar jag både för att öka kännedomen om branschens karriärmöjligheter och om immaterialrätten som sådan. Detta är faktiskt centrala framtidsfrågor för hela landet.

SEPAF är branschorganisationen för Sveriges konsultbolag inom immaterialrätt. Många gånger kallas vi för patentbyråer - även om frågorna vi jobbar med täcker betydligt större områden än enbart patent. Inom SEPAF samarbetar vi i frågor som berör hela branschen och för att säkerställa en god etik och en hög yrkesskicklighet för dess medlemmar.

Porträttbild på blond korthårig kvinna
Charlotta Vink

En av SEPAFs centrala målsättningar är att säkerställa kompetensförsörjningen inom branschen. Vi är bara alltför väl medvetna om den utmaning många företag står inför när det gäller rekrytering idag. För att adressera detta tror vi starkt på att öka kännedomen om vår bransch bland studenter och potentiella kandidater. Genom att synliggöra de spännande möjligheterna och den viktiga roll immaterialrätten spelar kan vi inspirera och locka talanger att engagera sig i vår dynamiska sektor. Som ett exempel deltog vi på senaste UTNARM som är Uppsalas teknologstudenters årliga karriärmässa. Detta gjorde vi tillsammans med Patent- och registreringsverket, PRV för att gemensamt via upp vad branschen har att erbjuda. Tidigare har vi på liknande sätt deltagit på ARMADA i Stockholm. Detta samarbete fortsätter vi gärna med även i framtiden.

Även för den som inte väljer att arbeta inom någon av våra medlemsbyråer så behövs kunskap inom immaterialrätt. Tyvärr har få av de tekniska universiteten idag ens den minsta lilla kurs inom området, trots behoven i arbetslivet. Tillsammans med Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt, IFIM på Stockholms Universitet har SEPAF i dagarna inlett ett samarbete för att finansiera en adjunkt på deltid under ett halvår för att utreda hur man åtminstone inom KTH, KI och SU skulle kunna avhjälpa den här bristen. Vilka kurser finns redan och vilka föreläsare skulle kunna ta fram kompletterande kurser? Vi får berätta mer om detta efter hand som arbetet fortskrider.

En nyckelkomponent för att nå ut är alltså i våra ögon samverkan. Inom SEPAF är vi därför också engagerade i att driva på för ett ökat samarbete med andra IP-relaterade branschföreningar, såsom FICPI, AIPPI och SPOF. Vi tror på styrkan i en enad front och att tillsammans kunna göra större avtryck. I dagens konkurrensutsatta miljö är det viktigt att undvika onödig konkurrens mellan föreningarna och istället fokusera kraften i frågor där vi har gemensamma mål och agendor. Genom att samarbeta kan vi effektivisera våra insatser och samtidigt stärka vår påverkan på beslutsfattande processer. Immaterialrättsfrågor kräver tid och uthållighet att påverka. Genom att dela bördan blir vi starkare och kontinuiteten ökar.

Samverkan behövs i många riktningar. För oss är också vårt förhållande med PRV centralt. Det är väldigt positivt att PRV också delar denna syn och bjuder in oss inom SEPAF, övriga IP-relaterade branschföreningar och sökande till löpande diskussioner. PRV är ”vår” myndighet och den har genom åren haft en starkt framskjuten ställning också i förhållande till det Europeiska patentverket, EPO. För att bibehålla den här fina positionen behöver vi i branschen fortsätta nyttja PRV:s tjänster och vara medvetna om vilken påverkan våra råd till våra kunder som söker immaterialrättsligt skydd vid exempelvis uppläggning av sökstrategier har på PRV:s långsiktiga position. Vi är alla betjänta av ett starkt och kompetent patentverk.

Som avslutning vill jag påtala behovet av att Sverige snarast utarbetar en immaterialrättsstrategi och inrättar ett immaterialrättsråd. Det är avgörande för att säkra vår nationella konkurrenskraft och stödja innovation och kreativitet. Inom SEPAF arbetar vi för att driva fram en dialog och påverka beslut som kommer forma framtiden för immaterialrätten i vårt land. Genom en sammanhållen strategi på nationell nivå skulle alla frågorna ovan kunna sammanföras och bearbetas på ett genomtänkt sätt. Det är dags att sätta igång. Låt oss som har detaljkunskapen i frågorna hjälpa till i detta!

Uppdaterad 2024-02-23