Designskydd

En väl uttänkt design eller form kan vara hela poängen med en produkt. Och design är inte bara kläder och telefoner utan allt som har en uttänkt form, som till exempel vägskyltar, biobiljetter och disktrasor. Så har man designat den snyggaste skon i världen är det smart att skydda den från att kopieras.

Poängen med designskydd

Att ta fram rätt design är både tidskrävande och kan bli dyrt, men å andra sidan kan designen vara avgörande för hur framgångsrik en produkt blir. Så för den som har tagit fram ett mönster, en design eller en perfekt form finns det en poäng med att hindra andra från att tillverka, sälja eller importera kopior. Det behöver inte vara hela produkten som har en unik design, det går att skydda enskilda delar också, som själva snörningen eller en dekorativ söm.

Så fungerar det

För att få designskydd räcker det inte bara med att den är snygg, den behöver också: 

  • Vara ny. Designen får inte vara känd sedan tidigare.
  • Ha särprägel. Designen ska skilja sig från redan kända former. Till exempel kan enkla rand- och rutmönster inte skyddas. 

Det finns en hel del saker som designen inte får innehålla, som någon annans varumärke, företagsnamn, porträtt, släktnamn, konstnärsnamn, upphovsrättsligt skyddat verk, statsvapen eller statsflagga.  

Designskyddet gäller bara själva utseendet och inte funktionen eller den bakomliggande idén. Skyddet gäller i fem år från den dag ansökan lämnas in och kan förlängas upp till max 25 år, men det går också att sälja eller licensiera ut designen.

Fråga 1 av 3

Vad kan man designskydda?

Rätt, bravo!

Nej, försök igen.

Fråga 2 av 3

För att få ett designskydd ska din design ha särprägel, vad betyder det?

Grattis det är rätt!

Nej, försök igen.

Fråga 3 av 3

Vad innebär ett designskydd?

Toppenbra, det är rätt!

Nej, gör ett nytt försök.