Korrigerade avgifter för internationella varumärkesansökningar

Vi har behövt korrigera vissa avgifter för internationella ansökningar och registreringar enligt Madridprotokollet. De korrekta avgifterna är enligt följande:

Avgifter för internationell ansökan enligt Madridprotokollet

Ärendetyp: Ansökan om internationell registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke – 3 500kr                                                           

Avgifter för internationell registrering enligt Madridprotokollet

Ärendetyp: Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare för den svenska delen av den internationella registreringen - 1800 kr

Ärendetyp: Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person för den svenska delen av den internationella registreringen - 1000 kr

Ärendetyp: Ansökan om anteckning av licens för den svenska delen av den internationella registreringen – 1000 kr