Upphovsrätt på AI-bilder

Idag finns en rad verktyg för att framställa bild, text och ljud med hjälp av artificiell intelligens, AI. Vem har upphovsrätt på AI-bilder?

Se film där PRV:s expert på upphovsrätt Thomas Riesler, pratar om  upphovsrätt och AI-bilder:

 

För att man ska kunna få upphovsrätt krävs att den som skapat verket är människa, och har kunnat göra fria kreativa val. Därför har ingen upphovsrätt på en bild helt framställd med ett AI-verktyg där du bett datorn skapa en bild utifrån en textinstruktion. Användarrätten kan dock vara skyddad genom användarvillkor som du godkänt när du skapade ett konto i verktyget.

Frågor och svar om bilder och AI

 

Ja

Nej

Oklart

Kommentar

Har jag upphovsrätt på en bild jag skapat i en AI-bildgenerator?

 

x

 

Men om den är så förändrad att den övergår i att vara AI-assisterad, så kan upphovsrätt uppstå. Bedömningen görs av domstol.

Om jag använder helt AI-generade bilder som saknar upphovsrätt kan vem som helst använda dem då utan att fråga mig?

x

 

 

 

Kan jag använda bilden helt fritt?

 

 

x

Du måste titta på vad som står i användarvillkoren som du undertecknat när du använder tjänsten.

Om jag får en bild från ett AI-verktyg där det snott material från någon annan för att skapa bilden och jag därmed begår upphovsrättsintrång när jag använder bilden, blir det mitt fel då?

x

 

 

Du kan aldrig skylla på AI-verktyget utan är skyldig att själv veta att du inte begår upphovsrättsintrång när du använder som du fått från AI-verktyget.

Är det olagligt att använda bilder skapade av AI i min verksamhet?

 

x

 

Än så länge finns inget rättsfall som gör den typen av material olagligt. Däremot är det ingen skillnad på AI-skapade bilder när det gäller upphovsrättsintrång. Du får inte sno andras verk (kopiera känd seriefigur och använda i en AI-genererad bild t ex).

Om inlärning av AI så som det gjorts hittills blir olagligt. Kommer mina AI-bilder och -texter att bli olagliga?

 

 

x

Det finns ännu inga rättsfall som går i den riktningen.

Om jag tar en AI-genererad bild som grund till ett helt nytt verk som jag skapat. Har jag upphovsrätt på den nya bilden?

x

x

 

Upphovsrätt uppstår genom att en fysisk person gjort tillräckligt många fria och kreativa val så att något unikt har uppstått, upphovsrättsligt sett. En domstol bedömer om upphovsrätt uppstått.

Kan jag bli stämd om jag skriver att jag har upphovsrätt på en 100% AI-genererad bild?

x

 

 

Det räknas som bedrägeri.

Har AI-plattformar rätt att lära upp sin AI med hjälp av material den sugit upp från internet?

 

 

x

Rättsfall pågår i USA, Tyskland bland annat.