WIPO ST.26 - ny standard för sekvenslistor

1 juli 2022 införs en ny standard för protein och nukleinsyrasekvenser

Om din uppfinning handlar om aminosyrasekvenser eller nukleotidsekvenser ska du avsluta beskrivningen med en sekvenslista över dem. 

Andra ska kunna förstå sekvenslistan utan kunskaper i något främmande språk. Därför ska den från och med 1 juli 2022 vara utformad enligt WIPO Standard 26, som använder standardiserade nummerkoder och termer. Om du vill kunna använda samma sekvenslista hos alla patentmyndigheter ska du använda det vetenskapliga (latinska) namnet på en organism.

WIPO Sequence är en mjukvara framtagen av WIPO som möjliggör för patentsökande att förbereda sekvenslistorna i enlighet med ST.26 för att kunna lämna in i patentansökningar som en del av en nationell eller internationell patentansökan.

WIPO ST.26, den nya standarden för sekvenslistor ersätter nuvarande ST.25 den 1/7 2022.

WIPO Sequence kan laddas ner från WIPO:s hemsida:

Läs mer här