PRV inför ett flertal avgiftsändringar från och med den 18 mars 2023

PRV inför nya avgifter för patent, varumärken, design och kommunala vapen. De nya patentavgifterna gäller vid betalningsdatum som inträffar från och med den 18:e mars 2023 och de nya avgifterna för varumärke, design och kommunala vapen gäller för ansökningar som inkommer från och med den 18:e mars 2023.

Patent

Årsavgifter

Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp:

År    Kronor
1   0
2   0
3 1 500
1 600
5 1 800
6 2 000
7 2 200
8 2 600
9 2 900
10 3 200
11 3 600
12 4 000
13 4 500
14 4 900
15 5 300
16 5 700
17 6 100
18 6 500
19 6 900
20 7 300


Återupptagningsärenden

Avgift för återupptagande enligt Patentlagen (15 §, 3 stycket eller 19 §): 1000 kr


Varumärke

Nyansökningar

Nyansökan (e-ansökan): 2400 kr

Nyansökan (papper): 3500 kr

Förnyelseärenden

Ansökan om förnyelse (e-ansökan): 2400 kr

Ansökan om förnyelse (papper): 3500 kr

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass: 200 kr

Ändringsärenden

Överlåtelse (ny innehavare): 1000 kr

Anteckning av licens: 1000 kr

Ändring av ordmärke eller figurmärke: 1000 kr

Pantsättningar

Registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare: 1800 kr

Delningsärenden

Ansökan om en delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan: 1800 SEK

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering: 1800 kr

Hävningsärenden

Ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistrering: 900kr

Registreringsbevis

Registreringsbevis som beställts i efterhand: 200kr

Historiskt registreringsbevis: 350kr

Prioritetsbevis: 350kr

Internationella varumärkesregistreringar

Ansökan om internationell registrering: 3000 kr

Avgifter i anslutning till EU-varumärke

Omvandling av ansökan om registrering av EU-varumärke respektive -kollektivmärke, för skydd i en klass: 3000 kr

Omvandling av ansökan, för varje klass utöver den första: 1000 kr


Design

Registreringsbevis

Registreringsbevis som beställs i efterhand: 200 kr

Kommunala vapen

Avgift för anmälan av svensk kommunalt vapen

Registreringsavgift: 2400 kr

Uppdaterad 2023-03-07