PRV medarrangör av CIP FORUM 2023

I går, torsdag, stod PRV värd för sista dagen av CIP FORUM 2023. CIP Forum, med CIP (Center for Intellectual Property) som huvudarrangör, är en återkommande aktivitet, med syfte att skapa förståelse i gränssnittet mellan teknik, juridik och affär. I år har Ericsson och PRV delat på medarrangörskapet.

Programmet har kretsat runt en alltmer sammankopplad värld inom teknik, ekonomi och IP med frågor om hållbarhet, AI och globala utmaningar.

PRV anordnade, som en del av CIP FORUM, en dialog om bristen på kunskap om strategisk hantering av immateriella tillgångar. Under dagen målades det upp en bild av bland annat kunskapsgapet och konsekvenserna för små och medelstora företag, för industrin samt för akademi och forskning.

Bland deltagarna fanns representanter från flera svenska och internationella universitet, företag som Assa Abloy, Ericsson och Essity, ordförande för Patent Public Advisory Committee hos den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten, forskningsfinansiärer, advokatbyråer, IP-byråer samt representanter från nordiska stödsystem.  

Fokuset för dagen har varit det svenska innovationssystemet. Vi har velat diskutera några områden som vi anser viktiga för svensk konkurrenskraft. Det har gällt forskare och små och medelstora företags medvetenhet och stöd för att få forsknings- och utvecklingsresultat till kommersiellt värde och samhällsnytta, bygga kapacitet när det gäller IP-kompetens samt lyfta två politiska områden vi anser relevant i samband med forsknings- och innovationspropositionen. Dels implementeringen av de nya riktlinjerna för nyttiggörande som antagits av EU-kommissionen, dels senaste tidens geopolitiska spänningar och konsekvenserna för nationell säkerhet, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.