Debatt: Vässad innovationsförmåga ökar förutsättningarna för att lyckas med grön omställning

I en debattartikel i Dagens Industri idag presenterar Peter Strömbäck de åtgärder som krävs för att Sverige ska lyckas med att lösa utmaningarna förknippade med klimatförändringarna.

Sverige har länge haft en stark position på den globala arenan inom ny grön teknik men för att vi ska kunna fortsätta driva utvecklingen krävs större kunskap om hur man skapar värde i, och skyddar, sina immateriella tillgångar, skriver Peter Strömbäck.

I debattartikeln presenterar han fem nyckelområden där åtgärder behövs för att Sverige ska kunna hålla det innovationstempo som krävs för att klara den gröna omställningen.

Läs hela debattartikeln på Di.se