Ta del av handlingar digitalt i dina PCT-ärenden genom PRV:s e-tjänst för patent

Nu finns möjligheten att kunna följa dina PCT-ärenden i e-tjänst hos PRV med samma funktionalitet som vi redan erbjuder för nationella patentärenden.

PRV:s e-tjänst för patent ger dig möjlighet att ta del av dina förelägganden och tillhörande handlingar elektroniskt. Nytt är att du nu också för en PCT-ansökan kan ta del av handlingar digitalt. Vid inlämningen av en patentansökan (PCT och nationell) kommer du som sökande eller ditt ombud kunna ange vem som ska få behörighet och få aviseringar om nya händelser i ärendet. Det går också att anmäla behöriga personer eller en grupp av behöriga personer som mottagare av elektronisk information för ett ärende.

Anmälan till e-tjänsten görs när en ny ansökan skickas in till PRV. Idag kan du tyvärr inte anmäla behörig användare efter din nyansökan är gjord.

Du kan lämna in nya PCT-ärenden till PRV här:

Du kan lämna in nya nationella patentansökningar till PRV här: