Förändrad PCT-avgift 1 april 2024

Följande PCT-avgift justeras från och med 1 april 2024

Nyhetsgranskningsavgift liksom tilläggsavgift för oberoende uppfinning liksom avgift för kompletterande internationell nyhetsgranskning: 20 750 SEK

Till prislistan

Uppdaterad 2024-03-04