PRV på turné

I förra veckan besökte en delegation från PRV, med GD i spetsen, Sundsvall och Härnösand. På programmet stod bland annat rundabordskonferens och middag på residenset med landshövding Carin Jämtin, samt besök på företag, Bolagsverket och Mittuniversitetet.

Syftet med våra regionbesök är att sprida kärnbudskap, få information om hur vi kan förbättra oss, och bygga relationer och nätverk för fler kunskapshöjande evenemang. Vi träffade representanter för universitet, företag och det omgivande samhället och fick en bra bild av behov i nuläget och framöver.

Vi har tillsammans diskuterat hur immateriella tillgångar stödjer innovation och hur vi kan samverka med aktörerna i regionen för att öka kunskaperna om dem, säger generaldirektör Peter Strömbäck.

Deltagarna Peter Strömbäck, Margareta Ternell, Maziar Soltani och Johan Westberg var mycket nöjda med besöken.

Efter dessa besök fortsatte några vidare och träffade bland annat Miun Innovation i Sundsvall, Innovation Örnsköldsvik och i Östersund besöktes Företagarna, Peak Innovation och House Be. Från PRV deltog då Christin Wendel, Markus Dahlberg och Johan Westberg.