En grön vätska bildar droppar mot en grön bakgrund.

Greentech på riktigt!

Vi står inför stora globala utmaningar och på PRV är vi övertygade om att innovation och smart hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till att påskynda en positiv utveckling.

Varmt välkommen till en kostnadsfri gemensam eftermiddag och kväll för grön teknikutveckling med immateriella tillgångar tisdagen den 23 april 13.00-20.00 på IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Vi samlar erfarna talare, experter och beslutsfattare från näringsliv, politik och akademi. Dagen avslutas med ett kvällsmingel där samtal och diskussioner fördjupas. Dina perspektiv är viktiga och vi ser fram emot att få höra dem!

Här hittar du kunskapsunderlag samt gröna case som presenterades under dagen.