Grupphantering är nu möjlig i PRV:s e-tjänst för patent

Ta del av handlingar digitalt genom att anmäla dig eller din grupp som mottagare av elektronisk information när du ansöker om nationellt patent.

PRV:s e-tjänst för patent ger dig möjlighet att ta del av dina nationella förelägganden och tillhörande handlingar digitalt. Vid inlämningen av en ansökan kommer du som sökande eller ditt ombud kunna ange vem eller vilka personer som ska få behörighet och få aviseringar om nya händelser i ärendet. I dagsläget kommer du fortsatt att få samtliga förelägganden på papper.

Anmälan till e-tjänsten görs när ansökan om nationellt patent skickas in till prv. Idag kan du tyvärr inte anmäla behörig användare efter din nyansökan.

Du kan nyansöka om nationella patent till prv på tre olika sätt:

Du kan nu även registrera en grupp av behöriga användare genom att först ansöka om ett Grupp-ID. Detta kan vara bra att göra om ni är flera personer på ett företag eller ombudsfirma som hanterar ansökningarna.

Gruppinloggning anmälningsblankett (269 kB)
Gruppinloggning ändringsblankett (276 kB)

Har du frågor kontakta Kundsupport

PRV:s e-tjänst patent