Hjälp EU-kommissionen med dina erfarenheter kring immaterialrätt i länder utanför EU

EU-kommissionen vill veta vilka immaterialrättsliga problem företag stöter på i sin handel med länder utanför EU.

EU-kommissionen vill identifiera immaterialrättsliga problem i handel med länder utanför EU och öka företags medvetenhet om potentiella risker. En enkät har öppnats för företag och intressenter för att kartlägga skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter i dessa länder. Enkätsvaren ska hjälpa kommissionen att prioritera länder som behöver stöd. Företag och intressenter uppmanas att dela sina erfarenheter, och enkäten är öppen till 6 september med möjlighet att svara på svenska.

Till enkäten