Inkubatorsföretag får ekonomiskt stöd för arbete med IP-strategier

Vinnova delar ut medel till nystartade inkubatorsföretag som har ett unikt kunskapsförsprång och stor potential att växa på en internationell marknad. 

Vinnova och PRV kartlade det offentliga stödsystemet för att hantera immateriella tillgångar i företag år 2011. Sedan dess har IP-checkar delats ut av Vinnova till innovativa företag för att vässa deras kompetens och strategiska förmåga att ta hand om sina immateriella tillgångar.

Med anledning av de negativa effekterna som Covid innebär för svenska startups har Vinnova omdisponerat en mindre del av hela årsbudgeten, bland annat har 30 miljoner riktats till nystartade företag som finns inom Nationella Inkubatorprogrammet. 10 miljoner av de nya medlen ska förstärka företagens kompetens och strategi inom immaterialrätt.

För att företag ska kunna växa och långsiktigt behålla sitt försprång är kompetens och strategi inom immaterialrätt en viktig pusselbit. De inkubatorsföretag som får pengar via Vinnova kännetecknas av att de är nystartade, har ett unikt kunskapsförsprång och potential att växa på en internationell marknad. 

Det är respektive inkubator som avgör vilka inkubatorsföretag som ska få medel och vilket belopp de ska få för arbete med sina IP-strategier. Beloppet anpassas efter de aktuella företagens behov.

PRV och Vinnova planerar därför ett informerande seminarium för immaterialrättsexperter på detta tema, eftersom IP-konsulter kommer att bli en del av satsningen. I seminariet berättar vi om syftet och processerna för IP-checkarna, vilket sker via webben. I augusti återkommer vi med närmre besked om datum för det webbsända seminariet. Till dess önskar vi en glad sommar!