Ny funktionalitet i PRV:s e-tjänst för patent

Från och med januari 2024 presenteras alla nya handlingar från PRV i e-tjänstens inkorg. Den nya startsidan, inkorgen, ersätter listan över uppdateringar.

I PRV:s e-tjänst för patent kan du ta del av information om ärenden och se handlingar för patentansökningar (nationella och PCT).

Tidigare visades alla nya handlingar för ärenden (handlingar som skickats från PRV, handlingar som inkommit till PRV, samt interna handlingar) i en lista som kallades "Uppdateringar". Från och med januari 2024 är listan med uppdateringar ersatt med en ny startsida, inkorgen.

Endast handlingar som skickas från PRV för de ärenden du är behörig användare av kommer att visas i inkorgen. Nya handlingar presenteras kronologiskt i den ordning de mottagits. Du kan öppna eller ladda ner inkomna handlingar direkt från inkorgen, och du kan markera en mottagen handling som hanterad. Du kan välja om du vill bli aviserad via e-post och/eller SMS när nya handlingar inkommer.

Du anmäler dig som behörig användare för ett ärende när du lämnar in en patentansökan. Klicka här för att läsa mer om hur du ansöker om att bli behörig användare för dina ärenden.

E-tjänst för patent - Inloggning (prv.se)