Nya valutajusteringar från 1 oktober 2023

Förändrade PCT-avgifter fr o m 1 oktober 2023 p g a valutajusteringar

Internationell ansökningsavgift: 15 840 kr

För varje sida utöver 30: 180 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via PDF: 2 380 kr

Avgiftsreducering om den internationella ansökan inges via XML: 3 570 kr

Handläggningsavgift fas II: 2 380 kr