Riktat samråd om villkoren för musikersättning

Detta samråd riktar sig till aktörer inom branschen för inspelad musik, och det handlar om ersättningsrättigheter inom EU.

Samrådet har till syfte att samla in återkoppling från berörda aktörer och medlemsstater om tillämpningen av rätten till en enda skälig ersättning enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115/EG om uthyrnings- och utlåningsrättigheter i de olika medlemsstaterna. Syftet är även att samla information och bevis avseende konsekvenserna av domen i Europeiska unionens domstol i mål C-265/19 (”RAAP”-domen) samt återkoppling om de eventuella följderna av ett lagförslag. I den inbjudan att lämna synpunkter som offentliggjordes i juli 2022 uppgav kommissionen att den övervägde ett initiativ med syfte att införa materiell reciprocitet för ersättningen till artister och fonogramframställare från tredjeländer.

Vem kan delta?

Detta samråd riktar sig särskilt till berörda aktörer i branschen för inspelad musik, såsom musikartister, skivproducenter, andra aktörer inom värdekedjan i branschen för inspelad musik, inklusive organisationer för kollektiv förvaltning av rättigheter, samt kommersiella användare av inspelad musik såsom tv- och radiobolag, offentliga lokaler såsom barer, restauranger, klubbar och hotell eller deras branschorganisationer.
Samrådet avslutas den 12 november 2023. Det riktade samrådet är tillgängligt på EUSurvey på engelska, franska och tyska. Man kan svara på vilket som helst av EU:s officiella språk.

Mer information finns på EU:s webbplats