Havsbild med segelbåtar längst bort vid horisonten.

PRV får rekordbetyg av allmänheten

När svenska allmänheten får betygsätta myndigheter hamnar Patent- och registreringsverket bland de tio med högst anseende i landet. Detta enligt årets mätning av Verian (fd SIFO Kantar) där man rankar myndigheter utifrån en rad parametrar.

2024 ökar PRV ytterligare från förra årets rekordnotering på 54 till 57, något som PRV:s Marknads- och kommunikationsdirektör Margareta Ternell är glad över:

– Vi är mycket stolta över årets resultat av anseendeundersökningen av svenska myndigheter. Detta visar tydligt att allmänheten uppskattar och förstår vikten av PRV:s arbete och de frågor vi hanterar. Förutom att hantera varumärken, design och patent har vi till uppgift att höja medvetenheten och kunskapen om dom immateriella tillgångars värde hos bland annat företagare. Då är det glädjande att allmänheten noterar och värdesätter det vi gör.

Det är 9e året PRV deltar i mätningen och resultatet är en sammanvägning av frågor där de drygt 10 000 som intervjuats får svara på frågor om personligt intryck, tillit, framgång, kvalitet och övergripande åsikter.

I undersökningen deltar 48 myndigheter. Snittindex bland de som deltog i undersökningen är 42.

Bland de som har högst betyg hos svenskarna finns till exempel Kustbevakningen (70), Valmyndigheten (66) och Statens Haverikommission (62). Totalt finns runt 340 myndigheter i Sverige.

Anseendeindex Myndigheter 2024 baseras på svar från ett slumpmässigt urval personer, 18-79 år, i Sifos riks-representativa onlinepanel.

Klicka här för att se diagrammet i större format