Ny studie och plattform med syfte att bistå i kampen mot cancer

Inför världscancerdagen 4 februari lanserar EPO en studie och en onlineplattform som förenklar tillgången till innovationer inom cancerområdet där PRV har bidragit till uppbyggnaden av plattformen. Studien visar att innovation i kampen mot cancer har ökat med 70% mellan 2015 och 2021. Studien kompletteras av en onlineplattform, som förenklar tillgången till innovationer.

Med uppskattningsvis 19 miljoner nya cancerfall och nästan 10 miljoner dödsfall i cancer bara under 2020 är cancer ett stort globalt hälsohot. En kapplöpning för innovation pågår för att bekämpa denna förödande sjukdom, minska biverkningarna av cancerbehandling, förbättra livskvaliteten för cancerpatienter, och viktigast av allt, för att säkra människor från att dö. Framsteg inom cancerdiagnostik och cancerbehandlingsteknik har spelat en avgörande roll för att minska cancerdödligheten, och bidragit till en minskning med 12 procent av cancerrelaterade dödsfall (5 miljoner räddade liv i EU) mellan 1988 och 2022.

Den snabba utvecklingen drivs för närvarande av framsteg inom bioteknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT), såväl som ökade investeringar, internationellt samarbete, datadelning och reglerande incitament. Teknologier som genterapi eller immunterapi och riktade terapier revolutionerar cancerbehandling och vård. Dessutom förbättrar framsteg inom cancerdiagnostik, såsom nya avbildnings- och molekylärbiologiska tekniker, tidig upptäcktshastighet och är avgörande för effektiv cancerhantering.

Studien ”Patents and innovation against cancer”, visar att över 140 000 uppfinningar för att bekämpa cancer har offentliggjorts i patentdokument under de senaste 50 åren.

USA leder globalt inom cancerrelaterad innovation, med nästan 50 procent av alla internationella patentfamiljer (IPFs) från 2002 till 2021 tillskrivna amerikanska sökande. Europeiska unionen intar andraplatsen med en andel på 18 procent, följt av Japan med 9%. Inom Europa är det Tyskland som har ledarpositionen, visar studien vidare.

Bland de svenska aktörer är det strålterapibolaget Elekta som har flest patent kopplat till cancer, följt av RaySearch Laboratories och Bioinvent. På femte plats återfinns Karolinska Institutet.

Studien kompletteras av en ny, kostnadsfri onlineplattform, som förenklar tillgången till innovationer inom området, inklusive den tekniska information som finns i respektive patent.

Genom att använda globala patentdata som ett mått på innovation ges den hittills mest omfattande undersökningen av cancerrelaterad patentering, som spänner över ett brett spektrum av teknologier som stöder utvecklingen inom diagnos, förebyggande, behandling och, i slutändan, tillfrisknad.

Förutom att ge ett unikt fönster till de senaste uppfinningarna som kommer att hjälpa mänskligheten i kampen mot cancer, dokumenterar den pågående omvandlingar av det tekniska landskapet, och lyfter fram respektive bidrag från ledare inom cancerrelaterad innovation över hela världen.

- Plattformen som vi lanserar idag kan spela en betydande roll i att bidra till att minska cancerrisken genom att stärka forskare med teknisk information och insikter för att främja deras forskning, samt stödja dem i att introducera nya teknologier som kan rädda liv, säger António Campinos, president på EPO.

PRV har bidragit i samband med uppbyggandet av plattformen. Detta genom att utveckla och kvalitetssäkra att plattformen genererar relevanta och aktuella dokument.

- Vi vill öppna kunskapen så långt som är möjligt för att underlätta utvecklingen och nyttiggörandet av nya teknologier för att bekämpa cancer, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

 

EPO’s lansering med intervjuer, summering av studien och en överblick av plattformen

Studie om patent och innovation i kampen mot cancer

Den digitala, interaktiva plattformen där expert inom cancerforskning har samlat information tematiskt. Här finns det många olika sätt att själv sortera och bearbeta informationen

Ett verktyg för den som vill hitta europeiska företag inom olika tekniska områden, men även företag som är aktiva inom behandling och diagnostisering av cancer, och har använt patentering som ett verktyg