Glödlampor som ligger och lyser på ett skrivbord i ett nedsläckt kontor.

Sverige ledande i investeringar i immateriella tillgångar

Sverige behåller sin tätposition vad gäller investeringar i immateriella tillgångar, såsom teknik, varumärken, kunskap, relationer, data och design.

Enligt en ny studie publicerad av World Intellectual Property Organization (WIPO) och Luiss Business School (LBS) sticker Sverige ut både vad gäller investeringar i förhållande till BNP, med en första plats, och vad gäller årlig tillväxttakt i investeringar i immateriella tillgångar, där landet placerar sig på en andra plats efter Indien, och före starka forskningsnationer som USA och Frankrike.

Sverige är en utpräglad kunskapsekonomi och är starkt exportberoende. Våra stora företag har goda kunskaper i att utveckla immateriella tillgångar och att ta hjälp av immaterialrätten, såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Samtidigt finns det en omfattande kunskapsbrist, vilket innebär stor potential att höja medvetenheten hos mindre företag och forskare, så att vi kan få ut ännu mer av forskningssatsningar, säger Thomas Pålsson, tf generaldirektör på Patent- och registreringsverket (PRV).

PRV arbetar aktivt med att öka förståelsen för och kunskapen om immateriella tillgångar bland företagare, kreatörer och innovatörer. Genom att hantera immateriella tillgångar på bästa sätt kan verksamheter förbättra sin lönsamhet och tillväxt på ett hållbart sätt. Det är centralt för Sveriges fortsatta framgångar inom forskning och innovation.

Sverige har genom sitt starka fokus på innovation och kunskapsutveckling skapat en miljö där immateriella tillgångar blir en alltmer kritisk komponent för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Denna framstående position på den globala scenen visar på effektiviteten och värdet av att strategiskt investera i och skydda immateriella tillgångar.

Läs mer i WIPO:s rapport "World Intangible Investment Highlights"