Debatt: Starkare incitament krävs för att svensk forskning ska nå ut till fler

Att forskningsresultat sprids och tillgängliggörs är en förutsättning för att vi ska ha en framåtrörelse i forskningen och därmed fortsätta vara ett samhälle med innovationskraft, skriver PRV:s Generaldirektör Peter Strömbäck, i en debattartikel i Altinget idag.

"För forskare är det självklart att tillgängliggöra sina resultat så öppet och brett som möjligt. Tillgängliggörande är dock inte en garanti för att forskningsresultaten kommer samhället till nytta. Vi menar att det krävs åtgärder för att garantera att svensk forskning leder till största möjliga nytta för det stora flertalet i samhället."

"Vår ståndpunkt är att forskarkarriären ska gynnas av att ens forskning kommer till nytta i samhället och att lärosäten som åstadkommer innovation ska premieras vid anslagstilldelning."

Läs hela debattartikeln