Hälften av unga konsumenter accepterar förfalskade varor

Hela 80 procent av européerna håller med om att förfalskningar stödjer kriminella organisationer samt skadar företag och sysselsättning. Trots det anser många att de är okej att köpa, så länge originalen är för dyra, enligt ny rapport från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO.

Trots hög medvetenhet om negativa konsekvenser av piratkopiering visar en ny studie från EUIPO - European Union Intellectual Property Office att en av tre européer (31 procent) fortfarande anser att det är acceptabelt att köpa förfalskade varor när priset för originalet är för högt, och det stiger till hälften (50 procent) av de yngre konsumenterna i åldern 15–24 år.

"Det är glädjande att se att det finns en tydlig medvetenhet om risker och konsekvenser relaterade till piratkopiering. Samtidigt visar resultaten att kunskap inte alltid behöver påverka beteendet. Det är uppenbart att unga vuxna har en mer tillåtande attityd när det kommer till att köpa förfalskade varor. Resultaten är sannolikt ett uttryck för skillnaderna i inkomst mellan yngre och äldre åldersgrupper. Och rimligtvis förstärks denna effekt av den lågkonjunktur vi befinner oss i", säger Per Holgersson, senior rådgivare, Patent- och registreringsverket (PRV).

Det rapporterar Aftonbladet idag:

Fler köper piratkopior – jackpot för kriminella

Ta del av hela rapporten