Om webbplatsen

Här kan du läsa om hur vår webbplats fungerar och är strukturerad.

Innehållet på webbplatsen

PRV ansvarar för att den information som finns på prv.se är korrekt och uppdaterad. Informationen som finns på webbplatsen avser dock inte att vara heltäckande. Detaljer som är relevanta för vissa situationer kan ha utelämnats för att göra innehållet klart och tydligt. Därför bör innehållet på webbplatsen inte betraktas som en fullständig källa för information om immaterialrätt. Läsarna uppmanas att söka professionell rådgivning för sina immaterialrättsliga frågeställningar.

Det är det digitala innehållet på prv.se som gäller vid varje givet tillfälle varför vi inte kan garantera innehållet på utskriven text. Skulle informationen kopieras och presenteras i någon annan form eller på någon annan webbplats kan vi inte längre ansvara för att informationen är korrekt. Prv.se får gärna citeras, förutsatt att källan anges.

PRV tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i information som finns på andra webbplatser som prv.se hänvisar till.

Innehåll och struktur - webbkarta

I vår webbkarta får du en överblick över webbplatsens innehåll med en lång lista med länkar indelade efter ämnesområden och webbplatsens innehållsstruktur.

Webbkarta

Bildmaterial

Våra bilder har på ett eller annat sätt anknytning till immateriella rättigheter och tillgångar. Det kan till exempel handla om tekniska lösningar, upphovsrätt, varumärkes- och designskydd. Vi visar också bilder på företagare i olika branscher och vår egen personal illustrerar ofta PRV:s handläggning och PRV som arbetsplats. Vid publicering strävar vi efter mångfald och variation vad gäller ålder, kön och etnicitet.

Härifrån kommer merparten av vårt bildmaterial:
Fotograf Casper Hedberg
Fotograf Max Green Ekelin
Fotograf Yvonne Ekholm
Fotograf Tassanee Phapitak
Bildbyrån Scandinav
Bildbyrån Johnér
Matton Images
Unsplash.com

Söktjänster och databaser

PRV uppdaterar sina söktjänster och databaser så långt det är möjligt men kan inte ta ansvar för de konsekvenser som eventuella fel eller förseningar i uppdateringar kan orsaka.

Länkpolicy

Om du länkar till prv.se ber vi dig respektera följande:

 • PRV är mån om vilka webbplatser som länkar till prv.se, eftersom PRV genom länkning kan associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
 • Använd inte PRV:s logotyp för att länka till prv.se. Detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
 • Ange länken till prv.se på ett neutralt sätt. Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till PRV:s webbserver.
 • Länka inte så att prv.se placeras inom ramarna för annan webbplats - ramlänkning (frames).

PRV:s logotyp

PRV:s logotyp får aldrig användas utan tillstånd av myndigheten.

Sociala medier

Du kan möta och följa PRV i flera sociala medier. I sociala medier kommunicerar PRV i huvudsak på svenska.

PRV i sociala medier

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet är PRV skyldig att spara inkomna handlingar om de är av betydelse för myndighetens arbete. Det innebär att synpunkter som kommer in via prv.se kan komma att sparas som allmänna handlingar hos PRV. PRV följer offentlighetsprincipen. Handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till PRV kan komma att lämnas ut till den som begär det. PRV vidarebefordrar annars ingen personlig information som lämnats via prv.se. Det är bara i de fall då det står klart att meddelandet hamnat fel som det kan komma att skickas vidare till rätt mottagare. Personuppgifterna du lämnar kommer bara att användas av oss i syfte att nå dig.

Teknik

Prv.se är utvecklad i enighet med de standarder som rekommenderas av World Wide Web Consortium (W3C). Vi har utvecklat vår webbplats så att den uppfyller god tillgänglighet och arbetar för att den ska bli ännu bättre. Vi strävar efter att uppfylla webbtillgänglighetsdirektivets krav.

Webbläsare

Prv.se och våra databaser/e-tjänster är konstruerade för att fungera lika bra i alla webbläsare av senare versioner.

Talande webb

Med Talande webb har prv.se ett verktyg som ökar användbarhet och tillgänglighet till informationen på webbplatsen. Talande webb är ett hjälpmedel som läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som MP3 och markerar den text som läses upp. Talande webb är gratis för användaren.

Läs mer om Talande webb

Script

Prv.se innehåller ett antal script som till exempel används för att öppna vissa typer av länkar till tjänster i ett separat fönster. Inga av de script som används är kritiska för att webbplatsen ska fungera ur ett informationsperspektiv. Däremot är våra e-tjänster beroende av script, för att fungera.

E-tjänster

PRV:s e-tjänster är beroende av JavaScript. Detta alternativ ska vara påslaget i din webbläsare för att du ska kunna använda våra e-tjänster.

Cookies

Alla som besöker en webbplats som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem (lagen om elektronisk kommunikation, SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003). En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

 • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
 • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

På PRV:s webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och PRV:s webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionscookies används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Allmän information om cookies och den nya lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Till Post- och telestyrelsen (extern webbplats)

Analysverktyg för webbstatistik

PRV:s webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis så använder PRV rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Man kan neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

Användningstips

 • Teckenstorlek
  På prv.se kan du ändra teckenstorlek efter dina behov. Det gör du i webbläsaren under Visa> Teckenstorlek. Du kan även använda scroll/rullhjulet på musen + Ctrl.
 • Snabblänkar
  Det finns dolda snabblänkar till textinnehållet och till högermenyn. Dessa läses av talsyntesprogram tidigt i dokumentet och ger användaren en möjlighet att direkt hoppa till nämnda innehåll.
 • Kortkommandon
  Du kan med Alt-tangenten (Control-tangenten för Macintosh) plus tilldelad tangent aktivera ett flertal kortkommandon. Vi har i nuläget Alt+1 för startsidan och Alt+4 för sök.
 • Alt-texter
  I övrigt är de flesta element, som till exempel text, länkar och bilder, försedda med Alt-texter vilket gör det lättare för talsyntesprogram att förstå och förmedla innehållet på ett korrekt sätt.

E-post till webmaster, tekniskt stöd: webmaster@prv.se