Upphovsrätt på bilder

Upphovsrätt innebär att den som har tagit en bild eller skapat ett konstverk har upphovsrätt och ensamrätt till bilden eller fotot. Upphovsrätten uppstår automatiskt när bilden kommer till så länge verket är tillräckligt originellt.

Ekonomisk rätt och ideell rätt

Upphovsrätten innebär att endast den som har skapat bilden, upphovspersonen, har rätt att bestämma hur bilden får användas, kopieras, delas eller säljas. Det kallas för "den ekonomiska rätten".

Inom upphovsrätten finns också något som kallas "den ideella rätten". Den ideella rätten innebär att upphovspersonen ska nämnas i samband med att ett verk görs tillgängligt för allmänheten. Dessutom får andra inte ändra ett verk eller använda det i ett sammanhang som anses kränkande för upphovspersonen. Denna slags ideella rätt kan som huvudregel inte skrivas bort i avtal.

Du får oftast inte använda någon annans bild utan tillstånd. Det finns dock några undantag, som när bilder används i utbildningssyfte eller i nyhetsmedia, där bilden är relevant för nyheten.

Skaparen kan ge andra tillstånd, eller en licens, att använda bilden. Detta kan inkludera rättigheter att använda, dela eller ändra bilden. Detaljerna i licensen bestämmer vad du får och inte får göra.

Upphovsrätten skyddar alltid skaparens rättigheter och man bör alltid ha tillstånd för att använda någons bild. Att bryta mot upphovsrätten kan leda till juridiska konsekvenser.

Nya regler  för bilder i sociala medier

Den 1 Januari 2023 började upphovsrättsdirektivet att gälla för att anpassa upphovsrätten till den digitala utvecklingen. Det innebär bland annat nya regler för onlineplattformar och tjänster för sociala medier.

 De nya reglerna innebär att onlineplattformarna och tjänsterna anses ansvariga när någon laddar upp ett upphovsrättsligt skyddat verk hos dem. Detta eftersom de då anses överföra verken till allmänheten.

Frågor och svar om Upphovsrättsdirektivet

Enligt plattformarnas regler är det alltid tillåtet att sprida och dela vidare innehåll som andra har publicerat i sociala medier.

Ta reda på mer

Vill du använda någon annans bild, eller få ersättning när dina bilder används? Läs mer om bilder och upphovsrätt för bildanvändare och upphovspersoner. 

Upphovsrättsaktörer