Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Kollektivmärken är varumärken där till exempel producenter av en viss vara eller medlemmar i en organisation får använda märket enligt särskilda regler. Garanti- eller kontrollmärken, som Nyckelhålet, visar att produkter eller tjänster klarar vissa kvalitetskrav. Nedan finns dessa mer utförligt beskrivna.

Kollektivmärken 

Kollektivmärken är varumärken som ägs av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen, så länge de följer bestämmelserna för kollektivmärket. Ett exempel på ett kollektivmärke är Ica.

Garanti- och kontrollmärken

Nyckelhålet, Livsmedelsverket

Det finns varumärken som har en garanti- eller kontrollfunktion och som får användas på varor eller tjänster som uppfyller de kriterier som innehavaren av märket bestämmer. Det är ofta en myndighet, eller annan aktör, som äger garanti- eller kontrollmärket och som har till uppgift att kontrollera de varor och tjänster som använder märket. Ett exempel på ett garanti- eller kontrollmärke är Nyckelhålet.