Statistik

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar och beviljade patent. Statistiken presenteras både månadsvis och årsvis.

Ta del av statistiken under ingångarna Teknikområdesbarometern, Länsbarometern, Årsstatistik och Europeiska patent.

Kontaktperson

För mer information kontakta gärna ansvarig för statistik och uppföljning på PRV:s patentavdelning.
Mikael Gerhard, 08-782 25 10
mikael.gerhard@prv.se

Kontakta PRV InterPat

Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat,
08-782 28 85
interpat@prv.se

Statistikårsbok

Statistik över immaterialrätterna patent, varumärke och design.
Statistikårsbok 2015
Statistikårsbok 2014
Statistikårsbok 2013
Statistikårsbok 2012

Länkar

Svensk Patentdatabas

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Skillnaderna mellan skydd

Patent kan kombineras med fler immaterialrätter. Lär dig mer om skillnaderna mellan olika skydd.