Låt oss veta vad du tycker

Varför utgivningsbevis?

Om du vill ge ut en tidskrift måste du ha ett utgivningsbevis enligt tryckfrihetsförordningen. Kravet på utgivningsbevis innebär också att skriften omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om tryckfrihet.

Yttrandefrihet

Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, vilket innebär att en person i tal, skrift, bild eller på annat sätt får sprida information och åsikter.

Det finns vissa begränsningar i yttrandefriheten. Undantag får göras med hänsyn till bland annat rikets säkerhet, enskilda personers anseende, privatlivets helgd.

Tryckfrihet

De grundlagar som styr våra yttranden i media och tryckta skrifter är tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagarna innehåller bestämmelser om tryckfrihetsbrott respektive yttrandefrihetsbrott. Yttranden som du gör i media omfattas alltså inte av bestämmelserna i brottsbalken.

Ansvarsregler

Inom tryckfrihetsrätten och yttrandefrihetsrätten finns det möjlighet till anonymitet för författare och andra upphovsmän om skriften inte är periodisk. Möjligheten till anonymitet gör att det finns särskilda ansvarsregler för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Ansvaret för yttranden i en tryckt skrift följer olika kedjor beroende på om skriften är periodisk eller inte. Den periodiska skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan och ha en bestämd titel. I första hand faller ansvaret på personerna överst i kedjan. Det är orsaken till att ägaren av en periodisk skrift måste ansöka om ett utgivningsbevis hos oss på PRV och ange en ansvarig utgivare för tidskriften.

Ansvarskedjan för yttranden i en tryckt skrift

Ansvar - periodisk skriftAnsvar - inte en periodisk skrift
Utgivare Författare
' '
Ägare Utgivare
' '
Framställare Förläggare
' '
Utspridare Framställare
  '
  Utspridare

Nättidning

Om du planerar att publicera din skrift på webben bör du registrera en ansvarig utgivare för nätupplagan om den inte är identisk med pappersskriften. Myndigheten för radio och tv har hand om registreringar av ansvariga utgivare på webben, utgivningsbevis för databaser. Du når dem på telefon 08-580 070 00 eller via deras webbplats.
Myndigheten för radio och tv

Posttidning

Posten har egna regler för att du ska få skicka skriften som en posttidning. För att få skicka din skrift som en posttidning, det vill säga till ett lägre porto, måste du ha ett utgivningsbevis. Om du har frågor eller vill registrera din skrift som posttidning ska du vända dig till Posten,
på telefon 020-232220.
Posten

Skip Navigation Links.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00