Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina kunder.

Du känner säkert till många varumärken som du köper själv just för att du känner igen dem.

Ensamrätt

Din varumärkesregistrering ger en ensamrätt: ingen annan har rätt att använda sig av varumärket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

Skillnad mellan varumärke och företagsnamn

  • Ett varumärke är utmärkande för varor eller tjänster och registreras av PRV.
  • Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag som registreras av Bolagsverket.

 Bolagsverket (extern webbplats)

Figurmärke/logotyp eller annat märke

Det är inte bara en logotyp som går att registrera som varumärke – det finns många olika märken och du kan till och med registrera ljudmärken, rörelsemärken, multimediamärken eller hologram.

Läs mer om vilken typ av märke som bäst skulle känneteckna dina varor och tjänster.

Olika typer av varumärken

Exempel på varumärken

Här finns exempel på olika registrerade varumärken. Vet du vad Hemglass och Carolina Klüft har registrerat?

Exempel på varumärken

Varför ska jag ha ett varmärkesskydd?

Att registrera ditt varumärke ger dig ensamrätt: ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

Ger ensamrätt

Utbudet av både varor och tjänster ökar hela tiden. Då blir varumärket allt viktigare som symbol för ditt företags profil och anseende.

Att registrera ditt varumärke hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ditt kännetecken. Registreringen gäller i tio år och kan sedan förlängas med tio år i taget.

Ensamrätten gör att ingen annan har rätt att använda märket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända kan det vara ett varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen kan både förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Vill du höja värdet på ditt företag?

Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartners och investerare. Att registrera det är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer.

Licensiera ditt varumärke

Överlåta ditt varumärke

Pantsätta ditt varumärke

Beställ bevis och intyg

Vad betyder symbolerna ™ och ®?

™ Varumärke

Det används för att visa att till exempel ett ord eller en figur används som kännetecken för en företagare. Att använda ™ har ingen rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat

Symbolen används för att visa att ett varumärke är registrerat. Att använda ® har ingen rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat i Sverige.

Andra immateriella rättigheter kan behövas

Du kanske också behöver ett patent eller ett designskydd? Här läser du om
de andra immateriella rättigheterna.

Skillnaden mellan olika skydd