Exempel på immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt kan ta på med handen men som ändå skapar stora värden. Till exempel en logotyp eller en affärsidé.

Ett företags viktigaste immateriella tillgångar beror på vilken affärsverksamhet man bedriver. Här ger vi några vanliga exempel:

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Design och utseende
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Affärsidéer eller -modeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete