Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Detta är en skräddarsydd kursdag för att höja din rådgivningskompetens när det gäller affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

Kursen kombinerar expertkompetensen hos Ia Modin, advokat och immaterialrättsspecialist, med erfarenheten hos företagaren och innovationsrådgivaren Olof Hansson. Dagen kommer att innehålla teoripass där vårt mål är att besvara frågeställningarna nedan. Parallellt med teoripassen kommer vi att diskutera ett konkret exempel, ett företag som går från uppstartsfas till uppväxlingsfas. Hur ser de affärsstrategiska frågeställningarna ut i de olika skedena? Vilka ställningstaganden måste företaget göra?

Ambitionen med kursdagen är att omvandla teori till konkreta användbara verktyg för företagsrådgivaren.

Kursen riktar sig till dig!

Kursen riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare i innovationsstödsystemet och som har viss kunskap om immateriella rättigheter, men som behöver stärka din kompetens framförallt när det gäller kopplingen affärsstrategiska kunskaper och immateriella tillgångar.
Målet med kursen är att du som rådgivare ska stå bättre rustad för att kunna vägleda företagare i vilka frågor de behöver anlita expertis, vilka frågor de kan arbeta själva med och vilka frågor som är mer eller mindre relevanta att fördjupa sig i.

Kursen ger dig svar på dessa frågor:

  • Immateriella tillgångar - vilka företag har sådana? Hur ser dessa tillgångar ut?
  • Vad finns det för koppling mellan de immateriella tillgångarna och företagets affärsplan?
  • Vilken affärsnytta ger ett strategiskt arbete med de immateriella tillgångarna?
  • Vem äger de immateriella tillgångarna?
  • Vad kan en omvärldsanalys ge?
  • Vad menas med en IP-strategi och på vilket sätt är den viktig?

Dina förkunskaper

Du bör ha gått PRV-skolan online och känna till immaterialrätten i stora drag.

På kursen möter du erfarna föreläsare

Olof Hansson, rådgivare, entreprenör och grundare av företaget Whitelines. Olof har stor erfarenhet av immaterialrättsliga frågeställningar både ur ett företagar- och rådgivarperspektiv.

Ia Modin, advokat och immaterialrättsspecialist. Ia arbetar främst med klienter inom innovationsintensiva branscher; framför allt i frågor som gäller forsknings- och utvecklingssamarbeten och kommersialisering av immateriella rättigheter.

Har du frågor så kontakta oss på utbildning@prv.se