Innovationscheckar

Innovationschecken riktar sig till små och medelstora företag och ska hjälpa företaget att ta fram en strategi för hantering av de immateriella tillgångarna.

Innovationschecken riktar sig till små och medelstora företag. Syftet med bidraget, på upp till 100 000 kr, är att ge de företag som har en vilja och förmåga att växa en möjlighet att med expertkompetens ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla den befintliga strategin.

Utöver att vara ett innovativt tillväxtbolag krävs bland annat följande av företaget:

  • 3-249 anställda
  • Ha minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning med en nettoomsättning på minst 1,5 MSEK
  • Inte ha fått bidrag över 50 000 SEK från VINNOVA de senaste fem åren.

Distributörer av innovationscheckarna

För övrig information och diskussion om ditt företag kan vara berättigat till en innovationscheck hänvisar vi till distributörerna av innovationscheckarna.

ALMI www.almi.se

IUC www.iuc.se

Coompanion www.coompanion.se

Att ta fram en immaterialrättsstrategi

Här kan du hitta mer information om hur arbetet att ta fram en immaterialrättsstrategi bedrivs och hur arbetsmomenten går till:

Till dig som innovationsfrämjare i det offentliga stödsystemet

Till dig som driver företag

Till dig som konsult

Broschyr: Hej Företagare!