För grundskola och gymnasium

Immaterialrätten ger skydd för innovation och utveckling. Här hittar du som lärare undervisningsmaterial som kan anpassas till elevernas kunskapsnivå.

Kortfattat om immaterialrätt

Om patent
Om varumärke
Om design
Om upphovsrätt
Om andra möjligheter
Om kompletterande skydd

Uppfinnare från Sverige

Välkända innovatörer och mer okända. Här hittar du ett urval svenska uppfinnare och deras innovationer.
Uppfinnare från Sverige

Diskutera i grupp

Nivå: Högstadium och gymnasium
Det här är ett underlag för gruppdiskussion kring immateriella tillgångar. I diskussionerna får man väga för och emot och fundera på hur det kan fungera med olika lösningar.
Ladda ner diskussionsfrågorna:
För handledare (pdf)
För studerande (pdf)

Boktips

Nivå: Lärare och handledare
 Vårt bibliotek kan erbjuda ytterligare vägledning kring böcker och informationstjänster kring immaterialrätt som kan användas i olika slags undervisning.
Boktips för lärare (pdf)

Länkar till material hos andra

Nivå: Högstadium och gymnasium
Uppslaget - immaterialrätt
Finn upp - lärarhandledningar och lektionsmaterial
InnovationOnline