Hälsorisker med piratkopierade produkter

Piratkopiering är ett växande problem i Sverige och resten av världen. Förutom att piratkopiering innebär stora förluster för företag, är risken stor att som konsument råka ut för en hälsovådlig produkt. Välkommen till en konferens om hälsoriskerna med piratkopierade produkter!

PRV och SWEDAC hälsar välkommen till en heldag om hälsoriskerna med piratkopierade produkter. EUIPO - European Union Intellectual Property Office, presenterar en aktuell rapport om hälsoriskerna med piratkopiering. Flera aktuella aktörer ger sin syn på  bland annat hälsorisker, produktsäkerhet och hur konsumenter kan skyddas.

Program

9:30 – 10:00 Registrering och kaffe

10:00 – 10:30 Välkommen! PRV och SWEDAC

10:30 – 11:15 Rapport om piratkopierade läkemedel från EUIPO: Hälsorisker med piratkopierade produkter.

11:15 – 12:30 Myndigheter om produktsäkerhet. Tullverket, Elsäkerhetsverket, Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen.

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:10 Vad gör Svensk Handel för att skydda konsumenter?

14:10 – 14:40 Köpa billigt från Kina kan stå dig dyrt. SKF

14:40 – 15:00 Avslutning, PRV

Välkommen med din anmälan till seminarium@prv.se